เนื้อเพลง

เพลงงามแสงเดือน

คำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า    งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ)
เราเล่นเพื่อสนุก    เปลื้องทุกข์วายระกำ
ขอให้เล่นฟ้อนรำ    เพื่อสามัคคีเอย

ความหมาย  ยามที่แสงจันทร์ส่องมายังโลกทำให้โลกนี้ดูสวยงาม  ผู้คนที่มาเล่นรำวงยามที่แสงจันทร์ส่อง ก็มีความงดงามด้วย  การรำวงนี้เพื่อให้มีความสนุกสนาน มีความสามัคคีกัน และละทิ้งความทุกข์ให้หมดสิ้นไป

เพลงชาวไทย

คำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

ชาวไทยเจ้าเอ๋ย    ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
การที่เราได้เล่นสนุก    เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
เพราะชาติเราได้เสรี    มีเอกราชสมบูรณ์
เราจึงควรช่วยชูชาติ    ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
เพื่อความสุขเพิ่มพูน    ของชาวไทยเรา เอย

ความหมาย  หน้าที่ที่ชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำ อย่าได้ละเลยไปเสีย  ในการที่เราได้มาเล่นรำวงกันอย่างสนุกสนาน ปราศจากทุกข์โศกทั้งปวงนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยเรามีเอกราช ประชาชนมีเสรีในการคิดจะทำสิ่งใดๆ  ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันเชิดชูชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป เพื่อความสุขยิ่งๆ ขึ้นของไทยเราตลอดไป

เพลงรำซิมารำ

คำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

รำซิมารำ    เริงระบำกันให้สนุก
ยามงานเราทำงานจริง ๆ     ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขลุก
ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น    ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค    เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
เล่นอะไรให้มีระเบียบ    ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ
มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ    มาเล่นระบำของไทยเราเอย

ความหมาย  ขอพวกเรามาเล่นรำวงกันให้สนุกสนานเถิดในยามว่างเช่นนี้จะได้คลายทุกข์  ถึงเวลางานเราก็จะทำงานกันจริงๆ เพื่อจะได้ไม่ลำบาก และการรำก็จะรำอย่างมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมไทยของเราแล้วจะดูงดงามยิ่ง

เพลงคืนเดือนหงาย

คำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

ยามกลางคืนเดือนหงาย    เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา
เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต    เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วหล้า    เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย

ความหมาย  เวลา กลางคืน เป็นคืนเดือนหงาย มีลมพัดมาเย็นสบายใจ แต่ก็ยังไม่สบายใจเท่ากับการที่ได้ผูกมิตรกับผู้อื่น และที่ร่มเย็นไปทั่ว ทุกแห่งยิ่งกว่าน้ำฝนที่โปรยลงมา ก็คือการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเอกราช มีธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ร่มเย็นทั่วไป

เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

คำร้อง  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

ดวงจันทร์วันเพ็ญ    ลอยเด่นอยู่ในนภา
ทรงกลดสดสี    รัศมีทอแสงงามตา
แสงจันทร์อร่าม    ฉายงามส่องฟ้า
ไม่งามเท่าหน้า    นวลน้องยองใย
งามเอยแสนงาม    งามจริงยอดหญิงชาติไทย
งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา    จริตกิริยานิ่มนวลละไม
วาจากังวาน    อ่อนหวานจับใจ
รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย    สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชาติเอย

ความหมาย  พระจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านั้นช่างดูสวยงาม เพราะเป็นพระจันทร์ทรงกลด คือมีแสงเลื่อมกระจายออกรอบดวงจันทร์ทั้งดวง แต่ถึงจะงามอย่างไรก็ยังไม่เท่าความงามของดวงหน้าหญิงสาว ที่ดูผุดผ่องมีน้ำมีนวล อีกทั้งรูปร่างก็ดูสมส่วน กิริยาวาจาก็อ่อนหวานไพเราะ สมแล้วกับที่เปรียบว่าหญิงไทยนี้คือดอกไม้

เพลงดอกไม้ของชาติ

(สร้อย)   ขวัญใจดอกไม้ของชาติ    งามวิลาสนวยนาดร่ายรำ (ซ้ำ)
เอวองค์อ่อนงาม    ตามแบบนาฎศิลป์
ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น    เจริญวัฒนธรรม
(สร้อย)
งานทุกสิ่งสามารถ    สร้างชาติช่วยชาย
ดำเนินตามนโยบาย    สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ

เพลงหญิงไทยใจงาม

คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน
เดือนพราว    ดาวแวววาวระยับ
แสงดาวประดับ    ส่องให้เดือนงามเด่น
ดวงหน้า    โสภาเพียงเดือนเพ็ญ
คุณความดีที่เห็น    เสริมให้เด่นเลิศงาม
ขวัญใจ    หญิงไทยส่งศรีชาติ
รูปงามวิลาส    ใจกล้ากาจเรืองนาม
เกียรติยศ    ก้องปรากฎทั่วคาม
หญิงไทยใจงาม    ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว

ความหมาย  ดวง จันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ามีความงดงามมาก  และยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดาวด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ดวงจันทร์นั้นงามเด่นยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนกับดวงหน้าของหญิงสาวที่มีความงดงามอยู่แล้ว ถ้ามีคุณความดีด้วย ก็จะทำให้หญิงนั้นงามเป็นเลิศ  ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของชาติ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาติ รูปร่างก็งดงาม จิตใจก็กล้าหาญ ดังที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ทั่วไป

เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

ดวงจันทร์ขวัญฟ้า    ชื่นชีวาขวัญพี่
จันทร์ประจำราตรี    แต่ขวัญพี่ประจำใจ
ที่เทิดทูนคือชาติ    เอกราชอธิปไตย
ถนอมแนบสนิทใน    คือขวัญใจพี่เอย

ความหมาย  ในเวลาค่ำคืนท้องฟ้ามีดวงจันทร์ประจำอยู่  ในใจของชายก็มีหญิงอันเป็นสุดที่รักประจำอยู่เช่นกัน  สิ่งที่เทิดทูนยกย่องไว้ก็คือชาติไทยที่เป็นเอกราช มีอิสระแก่ตนไม่ขึ้นกับใคร และสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในใจของชายก็คือหญิงอันเป็นสุดที่รัก

เพลงยอดชายใจหาญ

คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

โอ้ยอดชายใจหาญ    ขอสมานไมตรี
น้องขอร่วมชีวี    กอบกรณีย์กิจชาติ
แม้สุดยากลำเค็ญ    ไม่ขอเว้นเดินตาม
น้องจักสู้พยายาม    ทำเต็มความสามารถ

ความหมาย  ขอผูกมิตรไมตรีกับชายผู้กล้าหาญ  และจะขอมีส่วนในการทำประโยชน์ทำหน้าที่ของชาวไทย แม้จะลำบากยากแค้น ก็จะขอช่วยเหลือจนเต็มความสามารถ

เพลงบูชานักรบ

คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

น้องรักรักบูชาพี่    ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ
เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ    สมศักดิ์ชาตินักรบ
น้องรักรักบูชาพี่     ที่มานะที่มานะอดทน
หนักแสนหนักพี่ผจญ    เกียรติพี่ขจรจบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่ขยันที่ขยันกิจการ
บากบั่นสร้างหลักฐาน    ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต
เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ    ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ

ความหมาย  น้อง รักและบูชาพี่ เพราะมีความกล้าหาญ เป็นนักสู้ที่เก่งกล้าสามารถสมกับเป็นชายชาตินักรบที่มีความมานะอดทน แม้ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญ พี่ก็ต่อสู้จนชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว  นอกจากนี้ยังขยันขันแข็งในงานทุก อย่าง อุตส่าห์สร้างหลักฐานให้มั่นคง และพี่ยังมีความรักในชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าชีวิต ยอมสละได้แม้ชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อให้ชาติไทยคงอยู่คู่โลกต่อไป

Advertisements

5 comments on “เนื้อเพลง

 1. น้องรักรักบูชาพี่ ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ
  เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ สมศักดิ์ชาตินักรบ
  น้องรักรักบูชาพี่ ที่มานะที่มานะอดทน
  หนักแสนหนักพี่ผจญ เกียรติพี่ขจรจบ
  น้องรักรักบูชาพี่ ที่ขยันที่ขยันกิจการ
  บากบั่นสร้างหลักฐาน ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ
  น้องรักรักบูชาพี่ ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต
  เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ
  ทำไมเป็นคำซ้ำลำครับ?
  น้องรักรัก ที่มานะที่มานะ ทำทุกด้านทำทุกด้าน ที่รักชาติที่รักชาติ
  แบบนี้แหละครับ – –

 2. มีความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลปของไทยเรามากขึ้นคะและได้นำมาเรียนรู้ในห้องเรียนได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s